cuuhoa-home.JPG - 103.1 K

Cửu Hoa sơn chùa miếu san sát, khói hương không dứt, là thánh địa mà hàng thiện nam tín nữ trong và ngoài nước thường đến chiêm bái. Ở đây, phong cảnh u nhã, khí hậu lại ôn hòa, quả là một địa điểm nghĩ mát lý tưởng.
Cửu Hoa sơn nằm ở phía Tây Nam huyện Thanh Dương , về phía Tây tỉnh An Huy. Chu vi khoảng 100 dặm, gồm 99 ngọn núi và 18 phong cảnh. Trong thời kỳ hưng thịnh, núi có khoảng 150 ngôi chùa, am, tăng chúng vào khoảng 3,4 ngàn người. Phật giáo hưng khởi chậm hơn ở chùa Bạch Mã (Lạc Dương) 600 năm.
Ngoài những đièu kiện ưu mỹ sẵn có của mình, Cửu Hoa sơn nổi tiếng là nhờ hai người. Một là thi nhân Lý Bạch, khi được mời viếng núi, ông đã xúc cảnh sanh tình làm nhiều bài thơ ở đây, trong đó có câu:

Diệu Hữu, phân Nhị Khí,
Linh Sơn khai Cửu Hoa.
tạm dịch:
Khi Diệu Hữu phân ra Trời Ðất,
Thì Linh Thứu mở ra núi Cửu Hoa.

Nhờ vậy, nhiều tao nhân mặc khách đã tìm đến đây. Hai là nhà Sư Kim Kiều Giác người Triều Tiên, ngài đã vượt biển đến Cửu Hoa tu hành. Triền thuyết cho rằng ngài là hoá thân của Ðức Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. Nhờ vậy mà núi nổi danh.
Phong cảnh Cửu Hoa tú-lệ phong-nhã, khí hậu ôn hoà, chùa miếu lại nhiều, mang hình ảnh trang nghiêm của một Phật quốc. Ðến nỗi văn-học-gia Lưu Vũ Tích khi viếng núi phải thốt lên: "Ôi Cửu Hoa sơn! Cửu Hoa sơn! Một báu vật của Tạo Hoá !"
Ðến thăm Cửu Hoa sơn thì thân tuy ở phàm giới mà tưởng chừng như đã dạo chơi tiên cảnh, lâng lâng thoát tục. Quả là chổ lý tưởng để tu hành. Một nơi không thể không đến thăm!

cuuhoa5.JPG - 47.7 K
Giang Nam đệ nhất sơn

cuuhoa6.JPG - 49.4 K
Cửu Hoa vân tích.

cuuhoa8.JPG - 33.3 K
Chiều tà trên đỉnh Cửu Hoa

return.GIF - 0.5 KNhững hình ảnh của chuyến Hành Hương Trung Quốc
return.GIF - 0.5 KBack to LotusNet home page