CÕI PHẬT CŨNG CHỈ LÀ CÕI TRỜI
(Trích đoạn băng Năm Ấm Giảng Giải sốá 3 của "Sư" Chơn Quang)

" . . . Những vị Thần ở trên núi trên đồi, cũng ở cái cõi của mình nếu so với vị trí tương quan thì nó cao, trên đồi, trên núi, trên mây. Còn cái cõi trời ở đâu? Cõi trời không phải cứ lên mãi mà gặp , nó có khái niệm cao, ở trên cao vì cõi trời là cõi ở trên cao , mà trên cao bao nhiêu thước? Mấy ngàn mét? Nó cao là trên cái mức độ tâm linh, cái cảm giác cao là cảm giacù của tâm linh chứ không phải là cảm giác đo theo cái thước vật chất này. Nghĩa là khi một người, ví dụ như chết mà họ xuất hồn, họ được lên cõi trời thì họ có cảm giác là họ đi lên trên cao nhưng mà cái trên cao đó không phải là độ cao tính từ mặt đất này lên phía trên trời, nhưng cái cảm giác trên cao đó, nó khác với cái cảm giác trên cao của trái đất mà mình đang đứng , mìn h đứng đây nghĩ trên cao là mình bay bay lên. Họ chết họ cũng bay lên như vậy nhưng mà cái bay đó là của tâm linh , họ có cảm giác họ đi lên và cái cao đó là cái cao của tâm linh . Thế giới đó nó nhẹ nhàng hơn , nó làm cho mình an lạc , vui hơn và thường là phải có kèm theo thiền định và Phật pháp , chứ nếu người chỉ làm phước thuần mà không có cái tâm, không có tu tập về tâm linh thì không được lên cõi trời, chỉ là cõi Thần thôi , rồi tái sinh trở lại để làm người giàu sang sung sướng . Chỉ khi nào họ vừa làm phước mà có tu tâm linh thì mới lên được cõi trời , vì cõi Trời là cõi chiều cao của tâm linh . Nên những người làm phước mà nghĩ lên cõi Trời, không có đâu, thường là sanh vào trong cõi Thần một thời gian rồi tái sanh vào cõi người , bắt đầu được giàu sang , quyền quý, sung sướng ở cõi người này thôi. Chỉ khi nào họ hướng về tâm linh thì họ mới được lên cõi Trời . Phật giáo thì có rất nhiều cõi Trời, phải không? Có rất nhiều cõi mà cõi rất là cao , cõi Phạm Thiên , ở nơi đó là những vị Bồ Tát không, tu tâm từ bi vô lượng, giữ gìn sự trong sạch ghê gớm lắm, thiền định rất là sâu sắc . Rồi những cõi mà tâm linh thấp hơn mà làm phước nhiều , thiên về làm phước nhiều là cõi Ðế Thích , nghĩa là cõi làm phước nhiều , có tâm linh và thiên về làm phước. Còn cõi Phạm Thiên, thiên về tu tập tâm linh nhiều hơn , từ bi nhiều hơn . Còn những cõi Trời như cõi Ðao Lợi , Ðẩu Xuất …toàn là những cõi của các bậc Thánh, nên mình nói mình sanh về cõi A Di Ðà nhưng sự thực là lên cõi Trời , tại vì trên đó chung quanh là Bồ Tát không, Bồ Tát thánh nhân không. Ở trên đó an trú trong thiền định mà tu tiếp, thời gian thì nó lâu hơn tu dưới cõi này , nhưng mà lên đó rồi không có sợ nữa, chung quanh là Thánh nhân, Bồ tát không . Nên dựng lên cái cõi A Di Ðà mình tưởng là cõi Phật thật sự, nó cũng chỉ là một cõi Trời , bởi vì cõi Trời rất là siêu việt , cõi Trời có đủ những tính chất của cái cõi Cực lạc mà mình nói vì trên đó là "bất thối Bồ Tát vi bạn lữ" , chung quanh là những người tu tập thuần quá , những người Thánh hơn mình. Mình đến sau thì mình chỉ học theo họ , tu tiến dần dần . . ."


bullets08.gif - 0.2 KNghe phần âm thanh
bullets08.gif - 0.2 KTrang Mục Lục
bullets08.gif - 0.2 KTrang Quan Ðiểm
bullets08.gif - 0.2 KTrang chính