LOTUS PRODUCTIONS

Danh sách CD kinh truyện Phật Giáo

CHÚ THÍCH: Chúng tôi đang cố gắng cập nhật trang này, lâu nay vì không đủ nhân lực nên có nhiều tựa CD để trống mà không có links download. Có nhiều ĐH tưởng rằng chúng tôi làm thế để bán CD, thực sự không phải vậy, chúng tôi đã ngưng bán CD từ hơn 10 năm nay. Khi mới bắt đầu công trình SÁCH ĐỌC, chúng tôi có kêu gọi quý Phật tử trợ duyên chúng tôi qua việc thỉnh CD để có tiền trang bị máy móc cho phòng thu âm và phòng sang CD, khi đã có đủ phương tiện cho việc phát hành thì chúng tôi ngưng bán những băng và CD do chúng tôi phát hành.

Nếu quý ĐH còn nghe lời kêu gọi trợ duyên chúng tôi trong việc phát hành, xin quý vị hiểu cho, đó là những CD cũ không còn áp dụng cho ngày hôm nay. Xin quý ĐH cho chúng tôi biết những CD nào có lời kêu gọi này, chúng tôi sẽ gửi cái khác thay thế.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

LOTUS PRODUCTIONS

Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTrích Đoạn Sách Đọc của Lotus Productions (gồm hon 50 tựa sách)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K8 Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Thích Phổ Huân) Tâm Kiến Chánh đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K38 Pháp Hạnh Phúc – Pháp Sư Pháp Trí giảng
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĂn Chay, Một Triết Lý Sống (BS Liên Hương dịch) Tâm Kiến Chánh đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KBa Trụ Thiền - Đỗ Đình Đồng dịch ( Tâm Kiến Chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KBài Học Ngàn Vàng ( HT Thích Thiện Hoa, Tâm Từ đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KBát Nhã không gian chim Bằng tung cánh , Tâm Tịnh - ( Tâm Kiến Chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KBát Nhã Tâm Kinh ,Pháp Sư Pháp Trí giảng  
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KBên Kia Cửa Tử ( Nguyên Phong phóng tác) ( Tâm Kiến Chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KBồ Tát Hay Khóc ( TT Thích Chân Tính / Bích Phượng & Đoàn Yên Linh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KBố Thí Ba La Mật (Thích Trí Siêu ) ( Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Bên Rặng Tuyết Sơn ( Nguyên Phong phóng tác) ( Tâm Kiến Chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Bước Ðầu Học Phật ( HT Thích Tâm Châu ) ( Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Cánh Hoa Ðàm-1 ( HT Thích Thanh Từ) ( Tầm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Cánh Hoa Ðàm-2 ( HT Thích Thanh Từ) ( Tầm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Câu Chuyện Số Mệnh ( HT Thích Thiện Siêu dịch - TKC đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Cẩm Nang Tu Đạo ( HT Quảng Khâm , Tâm Kiến Chánh  đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KChết Và Tái Sinh ( Sogyal Rinpoche , NS Trí Hải dịch, TKC đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KChết có Thật Ðáng Sợ Không ? ( Thích Tâm Quang dịch ) ( Ðoàn Yên Linh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KChướng Ma Ðời Mạt Pháp - Vài nhận xét về những bài "giảng pháp" của "sư" Chơn Quang - TKC đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KChữ Hiếu Trong Ðạo Phật ( HT Minh Châu ) ( Hồng Vân & Ðoàn Yên Linh diễn đọc và ngâm) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KChữ Nghiệp Trong Đạo Phật - HT Thích Thiện Siêu (Tâm Kiến Chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐại Bát Niết Bàn (PS Từ Thông giảng )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐại Bát Niết Bàn Kinh (Cư Sĩ Tịnh Huệ) - Tâm Kiến Chánh đọc) 8
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐại Đường Tây Vức Ký (TT Thích Như Điển dịch , Tâm Kiến Chánh đọc) 8
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐại Hoàn Thiện (PG Tây Tạng, Lục Thạch dịch) Tâm Kiến Chánh đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KDấu Chân Trên Cát (Nguyên Phong phóng tác) ( Tâm Kiến Chành đọc) 9
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KDưỡng Tánh - Tu Tâm ( HT Thích Thiên Hoa ) ( Tâm Từ đọc ) (4)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KDu hành Tây Tạng ( Alexandra David Neel ) - Minh Tâm & Thuần Bạch dịch ( Tâm Từ đọc ) 8
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐại Bi , TT Thích Nhất Chân ( Tâm Kiến Chánh đọc) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐưa Tâm Về Nhà ( Sogyal Rinpoche, NS Trí Hải dịch, Tâm Kiến Chánh đọc ) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐưa Vào Mật Tông ( Ni Sư Trí Hải dịch, Tâm Từ đọc ) 5
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐường Mây Qua Xứ Tuyết ( Nguyên Phong phóng tác ) ( Tâm Kiến Chành đọc) 6  (mới đọc lại 09-2003)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐường Mây Trên Đất Hoa ( HT Hư Vân.Thích  Hằng Ðạt & Ng Phong dịch) - TKC đọc (5 băng)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Đường Vào Nội Tâm ( NS Trí Hải / Hồng Vân & Ðoàn Yên Linh đọc ) (3)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KĐường Mây Trong Cõi Mộng (Hằng Đạt&Nguyên Phong phóng tác) Tâm Kiến Chánh đọc (8)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Đường Tu Không Hai ( Minh Tâm) ( Tâm Từ đọc) 6
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KGiai Thoại Nhà Thiền ( TT Thích Minh Phát / Hồng Vân & Ðoàn Yên Linh đọc ) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KGiải Thoát Trong Lòng Tay (Ni sư Trí Hải dịch) -Tập 1- TKC đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KGood Question, Good Answer ( ĐĐ Dhammika, Nhật Anh & Nhật Phương đọc ) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KHành Trình Về Phương Đông ( Nguyên Phong phóng tác, Tâm Kiến Chánh đọc) 6
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Hoa Sen Ngày Xuân ( HT Tuyên Hóa ) ( Tâm Kiến Chánh đọc ) 2
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KHoa Sen Trên Tuyết ( Nguyên Phong ) ( Tâm Từ đọc ) 4
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KHoa Trôi Trên Sóng Nước ( Ni Sư Satomi Myodo, Ng Phong phòng tác)  Tâm Từ  & TKC đọc (5)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KHồng Ân Thi Tập ( Sư Bà Diệu Không) - Hồng  Vân, H Hiền, Thúy Vinh, Ðoàn Yên Linh diễn ngâm) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KHọc Phật Quần Nghi ( HT Thích Thánh Nghiêm, Tâm Từ đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KHoa Vô Ưu (HT Thích Thanh Từ, Tâm Kiến Chánh đọc) 12 (Bấm chuột trái để qua trang Hoa Vô Ưu)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KHuyền Thuật và Các Ðạo Sĩ Tây Tạng  ( Nguyên Phong phóng tác, Tâm Kiến Chánh đọc) 6
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKim Cang Bát Nhã Tâm Kinh (HT Thích Chơn Thiện) 3
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKinh Phạm Võng lược giảng (HT Thích Trí Tịnh, Tâm Kiến Chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKhai Thị Khóa 1 ( HT Tuyên Hóa, Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKhai Thị Khóa 2 ( HT Tuyên Hóa , Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKhai Thị Khóa 3 ( HT Tuyên Hóa, Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKhai Thị Khóa 4 ( HT Tuyên Hóa, Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Kinh Pháp Bảo Đàn (Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu PH) TKC đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKinh Thủ Lăng Nghiêm (TM-Lê Ðình Thám dịch và chú giải - Tâm Kiến Chánh đọc) 12
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Đề Cương (Pháp Sư Từ Thông) – (Tâm Kiến Chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Lăng Nghiêm Chánh Văn - Sư Bà Hải Triều Âm giảng
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLăng Nghiêm Ảnh Hiện ( Nghiêm Xuân Hồng ) ( Tâm Từ đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLàm Sao Tu Theo Phật ( HT Thích Thanh Từ ) ( Tâm Từ đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLá Thư Thầy ( Sư Viên Minh / Tâm Từ đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Lời Thương Nói Với Ba Mẹ ( Vĩnh Hảo, Tầm Tư và Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLiving Meditation, Living Insight (Dr. Thyn Thyn. Trần Nhật Phương đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLiao-Fan’s Four Lessons ( Liểu Phàm Tứ Huấn bản Anh ngữ) 2  Audio CD ( 75 min/each) (Bấm chuột trái để qua trang hạ tải )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLược Giải Kinh Pháp Hoa ( HT Thích Trí Quảng) ( Nghệ Sĩ Bạch Tuyết đọc ) (12)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLược Giải Kinh Pháp Hoa ( HT Thích Trí Quảng) ( Tâm Kiến Chánh  đọc ) (11)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLược giải Kinh Duy Ma ( HT Thích Trí Quảng) ( Nghệ Sĩ Bạch Tuyết đọc ) (11)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLương Hoàng Sám - HT Thích Huyền-Vi giảng
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKhuyên Phát Tâm Bồ Đề , Đại sư Tỉnh Am ( Tâm Kiến Chánh đọc) 6
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1 (HT Thích Trí Nghiêm dịch) TKC đọc , (5 băng)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLục Tổ Đàn Kinh - Tập 1 - HT Tuyên Hóa - Tâm Kiến Chánh đọc (5 băng)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLục Tổ Đàn Kinh - Tập 2 - HT Tuyên Hóa - Tâm Kiến Chánh đọc (5 băng)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLược giải Kinh Hoa Nghiêm (Ni trưởng Như Thanh) Tập 1 ( TK Chánh đọc ) 8
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KLược giải Kinh Hoa Nghiêm (Ni trưởng Như Thanh) Tập 2 ( TK Chánh đọc ) 6
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KNgười Đẹp Và Bóng Hạnh Phúc ( TN Thể Quán) -  Kim Phụng & Ðoàn Yên Linh đọc (1)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KMa Chướng Trên Ðường Tu - Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng - TKC đọc (5 băng)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KMộng Đông Thiền Sư Di Tập (Khuyến tu Tịnh Ðộ) , Thích Nguyên Thành dịch (TKC đọc) 3
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KNgọc Sáng Trong Hoa Sen ( Nguyên Phong phóng tác, Tâm Kiến Chánh đọc)(8)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KNhập Bồ Tát Hạnh ( NS Trí Hải dịch , Thơ) ( Ðoàn Yên Linh &Hồng Vân ngâm ) 4
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KNhập Pháp Giới - Tập 1 (Nghiêm Xuân Hồng) Tâm Kiến Chánh đọc)(4)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KNgữ Lục Thiền sư Hư Vân , Thích Hằng Ðạt dịch - Tập 1 - TKC đọc (5)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KNhập Bồ Tát Hạnh ( NS Trí Hải dịch) Tâm Kiến Chánh đọc – Đoàn Yên Linh, Hồng Vân ngâm , 7
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KNhặt Lá Bồ Ðề ( HT Thích Thanh Từ. Tâm từ đọc ) 7
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KNhững Dòng Sữa Mẹ - Tậ p 1 và  2 (HT Thích Huyên Vi, Tâm Kiến Chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KỐc Đảo Tự Thân - NS Ayya Khema, Lý Thu Linh dịch, Tâm Kiến Chánh đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Pháp Bảo Đàn Kinh (Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, 1943) ( Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPháp Ngữ (HT Tuyên Hóa) Tâm Kiến Chánh đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPhật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc ( HT Thich Thanh Từ) ( Tâm Từ đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPháp Sư Tịnh Không - Người có công phục hưng Tông Tịnh Ðộ, ĐĐ Nguyên Tạng biên dịch – TKC đọc 
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPHẬT HỌC PHỔ THÔNG - HT Thích Thiện Hoa (Trọn khoá, 1-12) Tâm Kiến Chánh đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPhật Sống Trên Chùa Kim Sơn ( Pháp Sư Lạc Quan) ( Tâm Từ đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPháp Môn Niệm Phật & Kinh Vô Lượng Thọ (HT Huyền Vi) TKC đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPháp sư Tịnh Không (tiểu sử) Thích Nguyên Tạng biên dịch, Tâm Kiến Chánh đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPhổ Ðà Sơn Dị Truyện ( Pháp sư Chữ Vân, Tâm Từ đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPhổ Hiền Hạnh Nguyện - Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng - Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPhổ Môn Giảng Lục (Pháp Sư Bảo Tịnh – HT Thích Trí Nghiêm dịch ) - Diệu Hoa đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPháp Ngữ Lục ( HT Thích Ðức Niệm) ( Tâm Từ đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPhật Giáo Chánh Tín ( HT Thích Thánh Nghiêm, Tâm Từ đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPhật Giáo Truyền Thông Tây Tạng ( Ni Sư Trí Hải dịch, Tâm Từ đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPhật và Thánh Chúng ( Cao Hữu Ðính, Tâm Từ đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KPhước Nghiệp - Viên Nhẫn & Phước Báu, Cư sĩ Chính Trực ( Tâm Kiến Chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KRơi Tro Trên Thân Phật (Thiền Sư Sùng Sơn/Thích Giác Nguyên dịch) TKC đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KSome Knowledge About Buddhism ( Dr. TC Shen. Trần Nhật Phương đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KSống Chết Bình An (NS Trí Hải dịch) Tâm Kiến Chánh đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật và Bồ Tát ( HT Thích Thanh Từ, Tâm Từ đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KThắng Man Giảng Luận (Tuệ Sỹ) - Diệu Hoa đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KThế Nào Là Xá Lợi? (quan điểm của TT Thích Hải Quang về  chuyện Niệm Phật Vãng Sinh Lưu Xá Lợi)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KThực Tại Hiện Tiền (Sư Viên Minh, Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTự Thắp Đuốc Lên Mà Đi ( TT Thích Nhất Chân, Tâm Kiến Chánh đọc ) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTâm Bất Sinh ( Ni Sư Trí Hải dịch, Tâm Kiến Chánh đọc (4)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTâm Bất Sinh ( Ni Sư Trí Hải dịch) , Tâm Từ đọc (5)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTạng Thư Sống Chết ( Sogyal Rinpoche, NS Trí Hải dịch, Tâm Kiến chánh đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTây Tạng Huyền Bí (Nguyên Phong dịch,. Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTử Thư Tây Tạng (Nguyên Phong dịch,. TKC đọc ) , phát hành chung với Trở Về Từ Cõi Sáng
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Tìm Phật Ở Đâu ? ( Minh Tâm . Tâm Từ đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTịnh Học Thù Thắng ( HT Thích Hân Hiền dịch) - Hồng Vân & Ðoàn Yên Linh đọc 
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Thoát Vòng Tục Lụy (HT Quảng Độ dịch) - Tâm Từ và Tâm Kiến Chánh đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KThông Điệp của Những Người Anh ( Nguyên Phong dịch. Tâm Kiến Chánh đọc )
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KThiên Thần Quét Lá ( Vĩnh Hảo) ( Tâm Từ đọc) 7
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KThiền Sư và Triết Gia (Ni Sư Trí Hải và Phương Thanh dịch, TKC đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KThơ Đạo Huyền Không ( Th Vinh, H Vân, Đ Y Linh, Tô Kiều Ngân & Tôn Nữ Hỷ Khương ngâm) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KThơ đạo Tâm Thành - Hông Vân, Mai Hiên, Thúy Hạnh, Ðoàn Yên Linh diễn ngâm (1)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KThuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương (Thích Nguyên Tạng dịch, TKC đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTiến Trình Tu Chứng ( Minh Châu - Đặng Tấn Hậu, Tâm Kiến Chánh đọc ) 2
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTình Mẹ ( HT Hộ Giác) ( Mai Hiên & Đoàn Yên Linh diễn đọc và ngâm) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Trách vụ Phật Tử Tại Gia ( HT Thích Thanh Từ) ( Tâm Từ dọc) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTrang Tôn Kinh Huyền Hoặc - Tập 1,2 và 3- Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng - TKC đọc
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTrở Về Từ Cõi Sáng ( Nguyên Phong phóng tác) TKC đọc - 3
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTruyện Cổ Phật Giáo ( Minh Chiếu) ( Tâm Từ đọc) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTu Tâm ( HT Thích Thiện Hoa) ( Tâm Từ đọc) 2
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Từ Hư Không Đến, Trở Về Hư Không (Tiểu sử HT Tuyên Hóa) (Thích Hằng Đạt) - Tập 1 , TKC đọc (5)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KTừ Hư Không Đến, Trở Về Hư Không   (Tiểu sử HT Tuyên Hóa) (Thích Hằng Đạt) - Tập 2 , TKC đọc (6)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KVô Ngã Vô Ưu (Ni Sư Ayya Khema - Diệu Đạo dịch - Diệu Hoa đọc)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 K Vui Chay Ý Đạo (Ni Sư Tri Hải dịch)
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KXin Cứu Độ Mẹ Ðất ( Thích Trí Siêu) ( Tâm Kiến Chánh đọc ) 1
Description: Description: bullets08.gif - 0.2 KKinh A Di Ðà Yếu Giải – Sư Bà Hải Triều Âm giảng

Những CD Phật Giáo Hòa Hảo:

Phật Giáo Hòa Hảo qua sự nhận định khách quan của nhiều tác giả:
GS Phạm Công Thiện, TS Lê Hiếu Liêm, TS Lý Khôi Việt, BS Trần Ngọc Ninh,
LS Phạm Nam Sách . . .Tâm Kiến Chánh đọc (1)
Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ và phương thức truyền Đạo (TS Lê Hiếu Liêm)
qua sự diễn đọc và ngâm của Trang Mỹ Lai & Đoàn Yên  Linh  (1)
Khuyến Thiện, trích từ Sấm Giảng Thi Văn của Ðức Huỳnh Giáo Chủ
qua sự diễn đọc và ngâm của Hồng Vân, Trang Mỹ Lai & Ðoàn Yên Linh (1)
Tự Truyện Bác Sáu Viên (bác Sáu Viên), kinh nghiệm những ngày sống gần Đức Huỳnh Giáo Chủ. (2)
Sấm Giảng Giáo Lý  (thực hiện năm 1999) Mười Bi diễn ngâm (6)
Thi Văn Giáo Lý (thực hiện năm 1999) Mười Bi diễn ngâm (10)
Chú Nghĩa, những bài huấn luyện đạo đức nơi ngôi Tây  An Cổ Tự -  Tâm Kiến Chánh đọc (9)
CẶN BÃ KÝ ỨC , một ngày sinh hoạt với tác giả Như Sanh ở Hà Tiên  (video)
     
Địa chỉ liên lạc:

LOTUS PRODUCTIONS

Tâm Kiến Chánh
P.O. Box 55
Wheatland, OK 73097- USA
(405)7453437 – USA

 

Email: lotus.productions@gmail.com
Internet: http://www.lotuspro.net

 

Trang Chinh
Trở về đầu trang