TCT_01 TCT_02

 


TỬ CẤM THÀNH

Bản Di Chúc Của Một Bạo Chúa

Một công trình kiến trúc đồ sộ, tuyệt mỹ của người Việt Nam,

ông Nguyễn An, nhưng đã bị Trung Quốc giấu nhẹm,

cho đến hơn 600 năm sau mới bị phanh phui.

Phim do đài truyền hình ZDF Dokukanal (Đức) thực hiện

với phần phụ đề Việt ngữ của Xuân Trường và Cẩm Vân.

 

 


CD LABELS - CHỦ ÐỀ "TỬ CẤM THÀNH" (không in tựa và logo của LP) - Trang 42

(Bấm chuột trái coi hình lớn, sau đó bấm chuột mặt hạ tải nhãn với chất lượng cao-600dpi)

!TCT_CD_001  !TCT_CD_002  !TCT_CD_003  !TCT_CD_004  !TCT_CD_005 

!TCT_CD_006  !TCT_CD_007  !TCT_CD_008  !TCT_CD_009  !TCT_CD_010 

!TCT_CD_011  !TCT_CD_012  !TCT_CD_013  !TCT_CD_014  !TCT_CD_015 

!TCT_CD_016  !TCT_CD_017  !TCT_CD_018  !TCT_CD_019  !TCT_CD_020 

!TCT_CD_021  !TCT_CD_022  !TCT_CD_023  !TCT_CD_024  !TCT_CD_025 

!TCT_CD_026  !TCT_CD_027  !TCT_CD_028  !TCT_CD_029  !TCT_CD_030 

!TCT_CD_031  !TCT_CD_032  !TCT_CD_033  !TCT_CD_034  !TCT_CD_035 

!TCT_CD_036  !TCT_CD_037  !TCT_CD_038  !TCT_CD_039  !TCT_CD_040 

!TCT_CD_041  !TCT_CD_042  !TCT_CD_043  !TCT_CD_044  !TCT_CD_045 

!TCT_CD_046  !TCT_CD_047  !TCT_CD_048  !TCT_CD_049  !TCT_CD_050

Download những nhãn đã được thiết kế

 


TỬ CẤM THÀNH  - Một công trình kiến trúc của người VN nhưng bị Trung Quốc che dấu

TÌM VỀ CHÁNH PHÁP - HT Từ Thông

LÀM THẾ NÀO THOÁT ĐƯỢC ÁCH NÔ LỆ TÂM LINH CỦA ĐẠI THỪA TQ- Cư sĩ Nguyên Minh,

KINH ĐẠI THỪA KHÔNG DO PHẬT THUYẾT- HT Thông Lạc,

TÌM VỀ CHÁNH PHÁP (Video - YouTube) - HT Từ Thông,

TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT ĐỂ PHỤNG SỰ NHÂN SINH - Lotus Productions

NGỤY KINH LÀ ĐIỀU CÓ THẬT! - Lotus Productions

NGỤY KINH LÀ SỰ THẬT NHƯNG BI CHE DẤU - Ðức Chính

SAU HƠN 500 NĂM KỂ TỪ KHI PHẬT NHẬP DIỆT, PG ĐẠI THỪA MƠI XUẤT HIỆN - Nguyễn Trung Hiếu

KINH NGỤY TẠO - Tiến sĩ KYOTO TOKUNO

KINH NGỤY TẠO– Pháp Tịnh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

TRANG CHÍNH