Trang Audio-1.GIF - 12.7 K

GHI CHÚ: Khi qua trang MP3-files, bấm chuột trái (vào tape hay CD) để nghe, bấm chuột phải (chọn Save Target As . .) để download.

 Xin đọc phần HƯỚNG DẪN.

Mọi thắc mắc xin gọi về LOTUS PRODUCTIONS: (405)7453437- USA

 

 

bullets08.gif - 0.2 K Trang Video

bullets08.gif - 0.2 K Trang Audio (2)

 

 

 

Tiến Sĩ  Phật Học

PS Thích Từ Thông

 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Trực Chỉ Đề Cương

PS Thích Từ Thông

 

 PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

Khóa 1 -12

HT Thích Thíện Hoa

 

Thiện Ác Có Được Cân Bằng?

Lotus Productions

Tâm Kiến Chánh đọc

 

Thoát Vòng Tục Lụy

HT Thích Quảng Độ dịch

Tâm Từ và Tâm Kiến Chánh đọc

 

Tham Thiền

Kỳ 103

HT Thích Từ Thông giảng

 

Hồ Chân Quang Là Ai?

  TT Thích Thông Lai

giảng tại diễn đàn PalTalk

Chùa Tầm Nguyên , Renton - Washington

 

Thông Điệp Của Những Người Anh

  Alan Ereira – Nguyên Phong dịch

Tâm Kiến Chánh đọc

 

Vạch Trần Tội Ác Chân Quang

  Qua những đơn tố cáo và bài viết của ông Vơ Văn B́nh (70) - VN

 

NHỮNG ÂM MƯU PHÁ HOẠI PHẬT GIÁO

  “sư” Chân Quang đ̣i lập Thanh Quy để giám sát việc tu hành của quư Thầy

 

BƯỚC ĐƯỜNG NIỆM PHẬT

  TT Thích Giác Hóa, chùa Phước Linh, Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp - VN

 

ĐÀI Á CHÂU TỰ DO PHỎNG VẤN

  nữ kư giả Mỹ gốc Việt, PHƯƠNG TRẦN của đài VOA

 

NHẬN ĐỊNH CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VŨNG TÀU

  VỀ THÁI ĐỘ MIỆT THỊ TỊNH ĐỘ TÔNG CỦA “sư” CHÂN QUANG

 

Vài suy nghĩ qua bài viết

ÂM MƯU CHỐNG THẦY CHƠN QUANG

  CỦA TÁC GIẢ QUẢNG HUỆ - ĐÀM VĂN LƯỢM

Cư Sĩ Như Pháp viết / Tâm Kiến Chánh đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Chướng Ma Đời Mạt Pháp

  Vài nhận xét về những bài “giảng pháp” của “sư” Chân Quang

Cư Sĩ Chơn Chánh / Tâm Kiến Chánh đọc

Mới hiệu đính và làm thành 3 Audio CD files

 

bullets08.gif - 0.2 K Liao-Fan’s Four Lessons

  Original Work by Mr. Liao-Fan Yuan of the Ming Dynasty

Interpreted by Mr. Zhi-Hai Huang

 

bullets08.gif - 0.2 K Năng Lực Của Nghiệp

  Pháp Sư Pháp Trí giảng

 

bullets08.gif - 0.2 K Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương

  Nguyên tác: Martin Willson

Việt dịch: Thích Nguyên Tạng

Tâm Kiến Chánh đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Lương Hoàng Sám

  HT Thích Huyền-Vi giảng

    

bullets08.gif - 0.2 K Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật

HT Thích Thiện Siêu

   Tâm Kiến Chánh đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Ba Trụ Thiền

Thiền Sư Philip Kapleau

Đỗ Đ́nh Đồng dịch

   Tâm Kiến Chánh đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Câu Chuyện Số Mệnh

Liễu phàm Tứ Huấn

   HT Thích Thiện Siêu dịch& giảng

Tâm Kiến Chánh đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Lăng Nghiêm Chánh Văn

   Sư Bà Hải Triều Âm giảng

(55 CD thường / 2 MP3-CD)

 

bullets08.gif - 0.2 K Pháp Đại Hoàn Thiện

   Đạo Sư Chagdud Tulku / Lục Thạch dịch

Tâm Kiến Chánh đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Kinh Đại Bát Niết Bàn

   HT Thích Từ Thông giảng

(205 băng cassettes / 8 MP3-CD)

 

bullets08.gif - 0.2 K Kinh Pháp Bảo Đàn

   HộI Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học (1943)

Tâm Kiến Chánh đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Kinh Đại Bát Niết Bàn

   Cư Sĩ Liên Hoa Tịnh Huệ

Tâm Kiến Chánh đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Cánh Hoa Đàm - Tập 2

   Thiền Sư Thích Thanh Từ

Tâm Kiến Chánh đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Thập Ba La Mật

   Pháp Sư Pháp Trí

giảng

 

bullets08.gif - 0.2 K Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh

Dịch giả : Thích Huệ Hưng

Diệu Hoa đọc

 

bullets08.gif - 0.2 K Kinh Kim Cang

HT Thích Huyền-Vi giảng

 

bullets08.gif - 0.2 K Nghĩ Về Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Người viết: Thích Phổ Huân

Tâm Kiến Chánh đọc

 

 

bullets08.gif - 0.2 KTrang Audio (2)

 bullets08.gif - 0.2 KTrang Video

bullets08.gif - 0.2 KĐọc danh sách những băng do Lotus Productions phát hành

TRANG CHÍNH