TimVeCP_DVD1 TimVeCD_DVD2

 


TÌM VỀ CHÁNH PHÁP - DVD

(Thời lượng: 10 giờ 25)

 

1- Tìm Về Chánh Pháp (HT Từ Thông)

2 - Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Nguyên Chất (TT Thích Nhật Từ)

3 - Đạo Phật Độ Sanh (ĐĐ Thích Phước Tiến)

4 - Trở Về Đạo Phật Nguyên Chất Để Phụng Sự Nhân Sinh (TT Thích Nhật Từ)

5 - Tầm Quan Trọng Của Phước Đức (ĐĐ Thích Phước Tiến)

6 - Phước Giữa Đời (TT Thích Nhật Từ)

7 - Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi (ĐĐ Thích Phước Tiến)

 

Đây là DVD nén gồm 7 thời pháp (10:25) được chia thành 25 links ISO, sau khi download, quý vị ghép lại và tạo thành 1 DVD. Chúc quý vị thành công.

 

Tìm Về Chánh Pháp - 01

Tìm Về Chánh Pháp - 02

Tìm Về Chánh Pháp - 03

Tìm Về Chánh Pháp - 04

Tìm Về Chánh Pháp - 05

Tìm Về Chánh Pháp - 06

Tìm Về Chánh Pháp - 07

Tìm Về Chánh Pháp - 08

Tìm Về Chánh Pháp - 09

Tìm Về Chánh Pháp - 10

Tìm Về Chánh Pháp - 11

Tìm Về Chánh Pháp - 12

Tìm Về Chánh Pháp - 13

Tìm Về Chánh Pháp - 14

Tìm Về Chánh Pháp - 15

Tìm Về Chánh Pháp - 16

Tìm Về Chánh Pháp - 17

Tìm Về Chánh Pháp - 18

Tìm Về Chánh Pháp - 19

Tìm Về Chánh Pháp - 20

Tìm Về Chánh Pháp - 16

Tìm Về Chánh Pháp - 17

Tìm Về Chánh Pháp - 18

Tìm Về Chánh Pháp - 19

Tìm Về Chánh Pháp - 20

Tìm Về Chánh Pháp - 21

Tìm Về Chánh Pháp - 22

Tìm Về Chánh Pháp - 23

Tìm Về Chánh Pháp - 24

Tìm Về Chánh Pháp - 25

 

Download những nhãn đã được thiết kế

 

TÌM VỀ CHÁNH PHÁP - HT Từ Thông

TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT ĐỂ PHỤNG SỰ NHÂN SINH. . . - Lotus Productions

NGỤY KINH LÀ ĐIỀU CÓ THẬT! - Lotus Productions

NGỤY KINH LÀ SỰ THẬT NHƯNG BI CHE DẤU - Ðức Chính

SAU HƠN 500 NĂM KỂ TỪ KHI PHẬT NHẬP DIỆT, PG ĐẠI THỪA MƠI XUẤT HIỆN - Nguyễn Trung Hiếu

KINH NGỤY TẠO - Tiến sĩ KYOTO TOKUNO

KINH NGỤY TẠO– Pháp Tịnh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

TRANG CHÍNH