TLN_Nhan_CD.GIF - 53.0 K  TLN_Bia_CD.jpg - 71.9 K


(GHI CHÚ: Quý ĐH nên dùng nhãn CD- full face hiệu Memorex có bán ở Wal-Mart để không bị cắt chữ)

 

|| Tape-1a || Tape-1b ||Tape-2a ||Tape-2b ||Tape-3a ||Tape-3b|| Tape-4a ||Tape-4b||

 

||Tape-5a || Tape-5b ||Tape-6a ||Tape-6b ||Tape-7a ||Tape-7b ||Tape-8a ||Tape-8b||

 

 

 

bullets08.gif - 0.2 KTrang download

bullets08.gif - 0.2 KÐọc danh sách những băng do Lotus Productions phát hành
bullets08.gif - 0.2 KTrang chính