NguyKinh_Title

 

 

Kính thưa quư Đạo hữu,

 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quư ĐH thời pháp ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN - ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT do TT Thích Nhật Từ thuyết giảng. Chúng ta có thể xem đây là một lời cảnh báo về hiểm hoạ khi rời xa ḍng pháp của Phật, để rơi vào pháp môn do các Tổ sư Trung Quốc, trước tác qua những bài ngụy kinh được lưu truyền từ hơn ngàn năm nay. Thầy Nhật Từ là một ngừơi có nhiều dũng khí dám nói lên sự thật, một sự thật không khiến chúng ta giật ḿnh. Thời pháp này đă cho chúng tôi có động năng sưu tập những bài viết về ngụy kinh trên mạng để gửi đến quư Đạo hữu.

 

Đa phần ngụy kinh do các tổ bên Trung Quốc soạn ra nhằm nô lệ hóa đời sống tâm linh chúng ta, nếu không t́m cách thoát sự nô lệ này th́ chúng ta sẽ măi măi là kẻ sống trong gông cùm tăm tối. Sự mơ tưởng một đời sống cực lạc sau khi ĺa bỏ cơi này nó chỉ là chiếc bánh vẽ, cực lạc không là sự ban cho bởi đức tin, bởi sự cầu nguyện mà bằng chính thiện hạnh vun trồng của từng cá nhân. Hiểu được vậy, chúng ta sẽ hiểu được lời dạy của đức Dalai Lama: "không cần triết lư rắc rối, triết lư sống của tôi là ḷng từ". Ḷng từ chính là nhân phước được ban trải cho tha nhân, đó chính là tác lực hoá giải nghiệp xấu ác của chúng ta. Chúng ta không c̣n phân biệt phước nào là vô lậu, phước nào là hữu lậu. Chúng ta đang là kẻ trắng tay, nghèo kiết xác, chúng ta có thể nào ngồi đếm chúng ta đang có bao nhiêu tiền "trăm", tiền "ngàn" ?  Chính thân phận nô lệ đă biến chúng ta thành 1 con người không c̣n khả năng lư trí, không c̣n phân biệt chánh tà. Chúng ta cần ư thức vận mệnh ḿnh không thể do ai quyết định được nhưng v́ nghiệp lực của nhiều đời kiếp, chúng ta đă trở thành quyến thuộc của ma, chấp nhận làm nô lệ. Ch́ có phước lực mới giúp chúng ta hóa giải nghiệp lực, giúp chúng ta vượt qua chướng nạn ngàn kiếp, giúp chúng ta lấy lại quyền làm chủ đời sống tâm linh ḿnh và sẽ hiểu được, chuyện cầu xin van vái không hề có trong Đạo Phật. Đó là ư tưởng sai lầm thí như khi cài sai hạt nút áo đầu tiên th́ nguyên dọc nút kế tiếp cũng sai luôn, chúng ta sẽ tiếp tục đi theo vết sai này trong vô lượng kiếp.

 

Gần 2000 năm trôi qua kể từ khi phong trào ngụy kinh bắt đầu, ngồi tính lại th́ ít nhất chúng ta đă đi qua hơn 30 kiếp sống, chúng ta đă được ǵ? Tiếp tục theo ḍng sinh tử, giáo lư nào của Phật dạy chúng ta sống chết niệm Phật hơn 30 kiếp sống? Chúng ta phải có dũng khí nói lên sự thật, dù rằng chúng ta phải đương đầu với những người cuồng tín cho rằng chúng ta là hạng người phá hoại đạo Phật. Chúng ta phải lội ngược ḍng thế gian nếu muốn t́m sự giải thoát như Đức Phật đă từng tuyên bố trước khi quăng cái bát xuống ḍng Ni Liên Thiền: "Nếu ta chứng đắc, cái bát này phải trôi ngược ḍng sông". Quả thật bát đă trôi ngược ḍng, đó là bài Pháp vĩ đại mà Ngài đă để lại cho thế gian. Nhưng tiếc rằng ma tâm đă làm lu mờ lư trí chúng ta, không cho phép chúng ta làm theo lời dạy của Ngài. Chúng ta cũng phải lội ngược ḍng, chớ bằng ḷng lặn ngụp trong biển khổ trầm luân sinh tử, chúng ta phải nh́n vào thực trạng, sẽ không ai độ, không ai tiếp dẫn chúng ta về cực lạc hết. Đức Phật không mâu thuẩn với chính Ngài qua lời răn dạy cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn: "Các người phải tự thắp đuốc mà đi. Hăy tự ḿnh là ngọn đèn cho chính ḿnh, hăy tự ḿnh y tựa chính ḿnh, chớ y tựa một cái ǵ khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái ǵ khác". Chúng ta đang dựa vào sự hứa hẹn không t́m thấy trong kinh pháp, hay nói đúng ra đó là những chiếc bánh vẽ do các Tổ sư Trung Quốc dựng lên, chúng ta có thể nào chỉ biết có kinh A Di Đà mà bỏ qua hơn 30.000 bài kinh Đức Phật từng giảng?

 

Thêm vào đó, Tịnh độ tông đă dựa vào "TÍN, NGUYỆN, HẠNH" như điều kiện để được văng sinh, tiêu chuẩn này do các Tổ sư Trung Quốc sáng tạo mà chúng ta không t́m thấy trong kinh A Di Đà. TÍN là có niềm tin về cơi Cực Lạc, NGUYỆN là có tâm nguyện được sanh về nước đó, HẠNH nếu đúng như kinh A Di Đà dạy là phải làm tất cả những việc thiện nhưng các Tổ sư Trung Quốc dạy, HẠNH đây là niệm Phật, niệm ngày niệm đêm, niệm cho phát sanh công đức để được văng sinh. Niệm Phật chẳng có công đức ǵ hết, niệm như phương tiện cột tâm không khởi lên vọng niệm để tâm thiện phát sanh. Nếu chỉ ngồi niệm Phật mà không hành thiện th́ chuyện văng sinh là bất khả thi. Có 5 tiêu chuẩn để được văng sinh ghi trong kinh A Di Đà:

 

1 - CĂN LÀNH LỚN

2 - CÔNG ĐỨC LỚN

3 - TO NHÂN DUYÊN TT LN

4 - QUÁN PHÁP ÂM

5 - NHẤT TÂM BẤT LOẠN

                                                                             

Tịnh Độ Trung Quốc bỏ đi 4 tiêu chuẩn đầu, chỉ giử lại "NHẤT TÂM BẤT LOẠN" và thêm vào "TÍN-NGUYỆN-HẠNH" là được văng sinh. Hơn ngàn năm nay chúng ta đă bị Tịnh Độ Trung Quốc đánh lừa, chúng ta đă nuôi dưỡng niềm tin sai lạc, không cần vun bón căn lành, nghiệp ác sẽ được xoá sạch và được đức A Di Đà tiếp dẫn về Cực Lạc. Đây là chuyện hoang tưởng, nếu dễ dàng như thế th́ tại sao ngay từ đầu Đức Phật đă không dạy chúng ta niệm Phật, Ngài không phải chịu nhiều gian khổ khó nhọc trong ṿng 45 năm để dạy cho chúng ta biết thế nào là giáo lư nhân quả, về chân lư giải thoát mà mỗi người Phật tử phải noi theo. Chúng ta nên thức tỉnh, chớ vội tin những lời hứa hẹn ở ngoài kinh pháp nó chỉ có giá trị như một loại thuốc quảng cáo trị bá bệnh "Sơn Đông măi vơ" không hơn không kém.

 

Vấn đề ngụy kinh đă được các học giả nghiên cứu Phật học lên tiếng và được truyền bá qua mạng lưới toàn cầu.  Điều đáng tiếc, nhiều Thầy cũng biết chuyện ngụy kinh là điều có thật nhưng ngại ngùng không dám lên tiếng v́ sợ đụng chạm đến sinh hoạt các chùa. Đó là việc của quư Thầy, c̣n chúng ta là những người không dính mắc chùa chiền, không lệ thuộc vào sự ủng hộ của Phật tử để duy tŕ sự tồn tại của của ngôi chùa qua h́nh thức tín ngưỡng dân gian. Chúng ta phải hành động v́ thời gian không c̣n lại bao nhiêu, chúng ta phải nói thẳng, không ngại đụng chạm, phải cho quư PT biết, kinh điển Đại Thừa chỉ xuất hiện khoảng 500 năm sau ngày Phật nhập Niết bàn, không rơ nguồn gốc xuất xứ với nhiều giả thuyết khác nhau, không biết do ai kết tập vào thời kỳ nào.  Thông thường phải có ít nhất 1000 vị Thánh Tăng trong mỗi lần kết tập nhưng họ không nêu lên được một vị Thánh Tổ nào đă có công trong việc đưa ra tông phái Đại thừa. Điều cần ghi nhận ở đây, Kinh A Di Đà cũng được ra đời trong thời kỳ phát triển Đại thừa Phật giáo. Lư thuyết Tnh đđă đưc phát trin ở Ấn Đ, chỉ là mt đưng li tu tp nhưng không thiết lp tông phái, khi các kinh đin Tnh đ truyn qua Trung Quốc th́  các Tổ sư  biến Tnh đ tr thành 1 tông phái.

Việc tạo dựng nên Đại thừa rất âm thầm, có lẽ lúc bấy giờ cũng có nhiều vị cao Tăng chống đối  1 việc làm có tính cách đảo lộn giáo lư Phật cho nên chẳng có kết tập, chẳng biết ai là người chủ tọa, chứng minh cho sự ra đời của Đại thừa? Họ đă cố t́nh dựng lên h́nh tượng A Di Đà và Quán Thế Âm để thu hút loại người mê tín, ham thích một lối tu dựa vào sự hứa hẹn và tin rằng sẽ đạt được mà không cần gắng sức, đồng thời đây cũng là chiêu thức nhằm đánh bạt PG Nam truyền. v́ khi giới thiệu một tông phái mới, phải có ǵ đặc sắc nổi bật hơn tông phái đương thời th́ mới hy vọng thu hút Phật tử. Đây là một việc làm bất chánh, đi rao bán hàng giả mà tuyên truyền hàng có chất lượng cao.

Đức Phật Thích Ca chưa bao giờ dạy chúng ta dựa vào đức A Di Đà dẫn dắt sau khi chết, Ngài đâu có dạy chúng ta cầu xin Quán Thế Âm để vượt qua khổ nạn. Nếu chúng ta biết tư duy và đặt ra nghi vấn, nếu Phật Thích Ca không thị hiện ở trần gian này. Nếu có ai đó đưa ra 1 bản kinh và nói rằng, đây là kinh của 1 đức Phật Thích Ca siêu việt nếu ai tin Ngài, làm theo lời dạy của Ngài sẽ thoát được mọi khổ nạn, thoát được sanh già bệnh chết. Nếu chúng ta không biết nguồn xuất xứ của kinh, không t́m biết ai là người kết tập, là người chứng minh cho sự ra đời của bản kinh này. Chúng ta có thể nào tin được và truyền bá  rộng khắp 1 thứ giáo lư chỉ mới nghe qua lần đầu?

 

Cũng thế, Phật A Di Đà hay Quan Thế Âm không phải là nhân vật lịch sử mà chỉ do các Tổ sư Trung Quốc dựng lên nhằm mê hoặc chúng ta. Chúng ta chỉ biết quỳ lạy, van vái, cầu xin 1 h́nh tượng do họ sáng tạo, chúng ta đă sống chết với niềm tin này. Đức Phật đă báo động hiện tượng này trong kinh Kim Cang:  “Bằng lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai . Sắc đây là sắc tướng, là h́nh tượng do sự tưởng tượng của nghệ nhân, v́ chính Đức Phật cũng không để lại một h́nh ảnh nào,  không ai biết mặt mũi Ngài ra sao, vào thời Phật tại thế không có máy chụp h́nh, không có 1 họa tích nào để lại, cho đến 400 năm sau người ta người ta mới bắt đầu tạc những ảnh tượng của Ngài qua sự tưởng tượng của nghệ nhân.

 

Đây là điểm trọng yếu chúng ta nên nghĩ tới, khi hằng sống chúng ta đă nhập tâm với những h́nh tượng mà chúng ta tưởng rằng của đức Phật, đến khi ĺa bỏ thân xác này chúng ma sẽ hiện ra,  hiện đúng với h́nh ảnh mà chúng ta quen thờ lạy, chúng ta sẽ theo lộ tŕnh vạch sẵn của chúng và cứ thế, trong luân hồi sinh tử chúng ta sẽ rập khuôn như vậy. Chuyện này không lạ ǵ, ma đă từng giả Đức Phật khi Ngài c̣n tại thế kia mà.

 

Từ mê tín chúng ta rơi vào cuồng tín, Đạo Phật đang bị hủy diệt bởi những "con trùng trong sư tử" này. Chúng ta là nạn nhân của thứ nô lệ tâm linh , trải qua vô số kiếp chúng ta đă bị tưới tẩm ma chủng quá nhiều. Chúng ta bị ma tâm khiến sử trở nên quyến thuộc của ma và trong ḍng sinh tử luân hồi, chúng ta tiếp tục xiển dương giáo thuyết không phải của Phật Thích Ca. Nếu không ư thức  được điều này th́ vô h́nh chung, chúng ta đang đóng góp cho sự tàn phá đạo Phật. Chúng ta đă cho rằng 45 năm ṛng ră thuyết pháp của Đức Phật là không cần thiết, chỉ cần lục tự niệm Phật là có thể giải quyết được mọi chuyện. Chúng ta cũng chớ nên bị tuyên truyền, ngoại đạo đang có ư đồ cải đạo chúng ta. Ngoại đạo không cần làm ǵ hết, chúng ta đang tự cải đạo ḿnh và đang rơi vào ma lộ mà không hay biết.

 

Ngày nay chúng ta đă thấy dă tâm của người Trung Quốc khi họ có  ư đồ muốn  xâm chiếm Hoàng Sa-Trường Sa, nhưng nó không nguy hiểm bằng chuyện đời sống tâm linh chúng ta đă bị họ khiến sử lèo lái. tâm linh chúng ta đă bị chiếm hữu hơn ngàn năm rồi. Thế th́ tại sao chúng ta không thức tỉnh, không t́m cách vượt thoát cái thứ giáo lư ma quái do họ sáng tạo, trở về chân lư giải thoát của Đức Phật?

 

Kính thưa quư Đạo hữu,

 

Chúng tôi đưa ra vấn đề "Ngụy Kinh Là Điều Có Thật!" để chúng ta có cái nh́n đúng đắn về một Đạo Phật nguyên chất đă bị các tổ sư Trung Quốc biến thành 1 Đạo Phật pháp môn, pháp môn của riêng họ nhằm dẫn dụ biến chúng ta trở thành 1 thứ nô lệ. Quư ĐH chớ vội tin chúng tôi mà nên nghiên cứu những bài viết của các học giả, cư sĩ Phật giáo trên mạng. Chúng ta đang sống dưới thời đại truyền thông tân tiến, không có ǵ che đậy hay bưng bít được, từ đó quư ĐH thẩm định hướng đi đúng sai của ḿnh.

 

Sau 20 năm đóng góp cho công tŕnh "Cùng Chung Góp Sức Lăn Chuyển Bánh Xe Pháp", việc làm chúng tôi đúng hay sai đă có giáo lư NHÂN QUẢ minh xét. Thời điểm hôm nay chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quư Phật tử cùng góp sức với chúng tôi trong đại sự này, hăy phổ biến rộng khắp thời pháp này và những tư liệu ngụy kinh trên trang nhà lotuspro.net. Chúng ta cần cho mọi người thấy, chúng ta đang bị lây nhiểm 1 thứ virus mê tín cực kỳ nguy hiểm do các Tổ sư Trung Quốc gây ra, nó đáng sợ hơn Ebola nhiều. Ebola chỉ có thể giết chúng ta đời này nhưng ma chủng mê tín sẽ bám sát chúng ta vô tận, chúng ta đă tự đóng bít con đường giải thoát ra khỏi trầm luân thống khổ của sinh tử.

 

Chúng ta có bổn phận phải khôi phục một Đạo Phật trong sáng, thắp lên ngọn đuốc Chánh Pháp làm xóa tan bóng tối vô minh đă phủ che chúng ta trên 2.000 năm. Chúng tôi sẽ dùng phương tiện lớn mạnh của kênh http://youtube.com/lotuspronet  và hơn 2000 nhăn CD do chúng tôi thiết kế để phát động công tŕnh này. Hiện nay kênh lotuspronet có gần 10000 lần truy cập mỗi ngày, tổng số hơn 12.000 người đăng kư và gần 9 triệu lần truy cập từ tháng 01-2012. Chúng tôi sẽ trích ra quan điểm của những người tham dự công tŕnh này vào mỗi thời pháp mà chúng tôi thượng tải trên YouTube. Những video clips này sẽ được quư PT chuyển tiếp cho quư thân hữu qua email, và nếu công việc này là chánh đáng và có tính cách thuyết phục th́ chúng tôi tin rằng, lời dạy cuối cùng của Đức Phật: "Các người phải tự thắp đuốc mà đi" sẽ có nhiều tác dụng cho người Phật tử hơn.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

LOTUS PRODUCTIONS

 

  


  

CD LABELS - CHỦ ĐỀ MÙA THU (không in tựa và logo của LP) - Trang 30

(Bấm chuột trái download label với chất lượng cao-600dpi)

Autumn_2014b_001  Autumn_2014b_002  Autumn_2014b_003  Autumn_2014b_004  Autumn_2014b_005 

Autumn_2014b_006  Autumn_2014b_007  Autumn_2014b_008  Autumn_2014b_009  Autumn_2014b_010 

Autumn_2014b_011  Autumn_2014b_012  Autumn_2014b_013  Autumn_2014b_014  Autumn_2014b_015 

Autumn_2014b_016  Autumn_2014b_017  Autumn_2014b_018  Autumn_2014b_019  Autumn_2014b_020 

Autumn_2014b_021  Autumn_2014b_022  Autumn_2014b_023  Autumn_2014b_024  Autumn_2014b_025 

Autumn_2014b_026  Autumn_2014b_027  Autumn_2014b_028  Autumn_2014b_029  Autumn_2014b_030 

Autumn_2014b_031  Autumn_2014b_032  Autumn_2014b_033  Autumn_2014b_034  Autumn_2014b_035 

Autumn_2014b_036  Autumn_2014b_037  Autumn_2014b_038  Autumn_2014b_039  Autumn_2014b_040 

Autumn_2014b_041  Autumn_2014b_042  Autumn_2014b_043  Autumn_2014b_044  Autumn_2014b_045 

Autumn_2014b_046  Autumn_2014b_047  Autumn_2014b_048  Autumn_2014b_049  Autumn_2014b_050

Download nhưng nhăn đă được thiết kế

 


 

LÀM THẾ NÀO THOÁT ĐƯỢC ÁCH NÔ LỆ TÂM LINH - Cư sĩ Nguyên Minh

TỬ CẤM THÀNH - Một công tŕnh kiến trúc của người Việt Nam nhưng bị TQ che giấu

TỬ CẤM THÀNH - YouTube - Đài truyền h́nh ZDF Dokukanal (Đức) thực hiện.

KINH ĐẠI THỪA KHÔNG DO PHẬT THUYẾT - HT Thông Lac

T̀M VỀ CHÁNH PHÁP - YouTube - HT Từ Thông.

T̀M VỀ CHÁNH PHÁP - HT Từ Thông, TT Nhật Từ, ĐĐ Phước Tiến

TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT ĐỂ PHỤNG SỰ NHÂN SINH - Lotus Productions

NGỤY KINH LÀ SỰ THẬT NHƯNG BI CHE DẤU - Đức Chính

SAU HƠN 500 NĂM KỂ TỪ KHI PHẬT NHẬP DIỆT, PG ĐẠI THỪA MƠI XUẤT HIỆN - Nguyễn Trung Hiếu

KINH NGỤY TẠO - Tiến sĩ KYOTO TOKUNO

KINH NGỤY TẠO– Pháp Tịnh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

TRANG CHÍNH