LamTheNao

 

 


Nói về việc tụng kinh A Di Đà lúc lâm chung

để được văng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc

 

 

 

Những phân tích sau đây nói về việc tụng kinh A Di Đà lúc lâm chung để được văng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

 

(1) Cốt lơi của Đạo Phật là hai triết thuyết về luật Nhân Quả và Luân Hồi cùng với nền tảng của những lời Phật dạy qua hai tạng kinh điển "Tứ Diệu Đế" và "Bát Chánh Đạo". Theo hai triết thuyết này người đời phải tu thân tích đức bao nhiêu kiếp mới thoát được Luân Hồi và nhập Niết Bàn (tức miền Cực Lạc).

 

(2) Đức Phật Thích Ca (tiếng Phạn: Siddhārtha Gautama) đă tu qua bao nhiêu tiền kiếp mới chứng quả Niết Bàn. Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác.

 

(3) Theo Kinh A Di Đà, tụng kinh văng sanh trong lúc lâm chung th́ sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn vào cơi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy vô số kẻ không tu hoặc đầy dẫy tà tâm, ác nghiệp, đến lúc chết biết ăn năn mà niệm danh hiệu Phật A Di Đà th́ được văng sanh Tây Phương Cực Lạc (như có nói trong Kinh A Di Đà). Điều này quá bất công, quá dễ dàng, đâu cần phải khổ công tu nhiều kiếp mà vẫn được lên cơi giới Cực Lạc như ai do chỉ cần ăn năn sám hối và tịnh tâm (tâm không bấn loạn) và niệm danh hiệu Phật A Di Đà lúc lâm chung là được tiếp dẫn vào Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thôi th́ cần ǵ phải tu, phải làm thiện suốt đời qua nhiều kiếp cho khổ.  Điều này mâu thuẫn, bôi bác cả cốt lơi của Đạo Phật như đă nói trong (1) & (2)  trên đây. Như vậy Kinh A Di Đà của Bắc Tông mặc nhiên xóa bỏ Luật Nhân Quả, một giáo thuyết cốt lơi của Đạo Phật.

 

(4) Nếu quả thực như vậy (tụng kinh văng sanh trong lúc lâm chung th́ sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn vào cơi Tây Phương Cực Lạc) th́ Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ cần bảo đệ tử cứ tŕ niệm danh hiệu A-Di-Đà là được văng sanh Cực Lạc Quốc, thi` Đức Thích Ca đâu cần phải khổ nhọc tới 45 năm hoằng pháp, thuyết pháp đến cả trăm ngàn lần được ghi lại trong hơn 30 ngàn bài kinh trong Phật Giáo Nam Tông.

  

(5) Trong Tam Tạng Kinh Điển của Phật Giáo Nguyên Thủy (Nam Tông) không hề có một chữ nào nói về Phật A Di Đà, Phật Di Lặc và các vị Bồ Tát trong Tịnh Độ Tông của Bắc Tông: Quan Thế Âm Bồ Tát , Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Phật Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Chuẩn Đề Bồ Tát, Nhiên Đăng Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (bao gồm rất nhiều Bồ Tát), v.v…

 

(6) Về lai lịch của các vị Phật và Bồ Tát nói trên của kinh điển Đại Thừa (Bắc Tông, Trung Hoa) hoàn toàn là sự bịa đặt. Lấy ǵ chứng minh "công đức vô lượng, bất khả tư nghị qua vạn ức kiếp tu" được gán cho từng vị ấy trong các kinh sách Đại Thừa là có thực? Làm sao biết được cái "vạn ức kiếp tu hành" của các vị ấy? Rơ ràng là mạnh ai nấy viết theo tin tưởng của riêng ḿnh mà không có ǵ minh chứng rằng đó là thực chứ không phải láo th́ ai mà chả viết được. Rồi đến xuất xứ của các vị này cũng chả có kinh sách nào cho biết họ thuộc quốc gia nào, địa phương nào của nơi sinh hoặc nơi hành đạo của các vị này trong kinh điển Đại Thừa, chỉ thấy nói mơ hồ về tiền kiếp là con vua này, vua nọ rồi xuất gia đi tu, thuyết pháp kinh này, kinh nọ, v.v.. mà chẳng hề nói đích xác quốc gia nào, địa phương nào, thời đại nào, mỗi người nói mỗi cách khác nhau một cách mơ hồ hoang tưởng. Làm sao họ biết là có những điều như thế? Bao nhiêu đó đă cho thấy các vị Phật và Bồ Tát ấy là sản phẩm của trí tưởng tượng hoang đường của các Tổ Sư của Phật Giáo Bắc Tông (Trung Hoa) giống như cách h́nh thành các tiểu thuyết hoang đường của Trung Hoa như “Tây Du Kư” (của Ngô Thừa Ân), “Phong Thần Diễn Nghĩa” (của Hứa Trọng Lâm), v.v....

 

(7) Tam Tạng Kinh Điển của Nam Tông là nguyên thủy những lời Phật dạy trong 45 năm Ngài hoằng pháp mà không bị sửa đổi, khai triển như trong kinh điển Bắc Tông. Như vậy đây mới là chánh đạo (Nam Tông). Và chánh đạo không hề có nhắc tới Phật A Di Đà, Phật Di Lặc và các vị Bồ Tát của pháp môn Tịnh Độ Tông nói trong phần (5) & (6).

 

(8) Phật Giáo Bắc Tông tại Trung Hoa đă khai triển giáo lư của Phật Thích Ca, đi quá xa giáo lư nguyên thủy của Ngài,  đă "chế tạo" ra rằng Đức Thích Ca Mâu Ni đă "giới thiệu" Phật A Di Đà trong lần thuyết pháp tại vườn của trưởng giả hằng tâm tên Cô Độc (phiên âm từ tiếng Phạn):  “Phật thuyết A Di Đà Kinh, như thị ngă văn nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ Thọ cấp, Cô Độc viên…….” (Nguyên bản Hán văn được viết liên tục chứ không có dấu ngắt câu). Nếu điều này có thật th́ phải có ghi vào Tam Tạng Kinh Điển của Nam Tông v́ chính sự kiện ấy là một biến cố quá lớn, không thể bỏ qua được, nhưng không hề có.

 

(9) Đọc qua Kinh A Di Đà sẽ thấy sự tưởng tượng của người viết mang đầy sự vô lư: (a) Kinh A Di Đà xuất hiện 600 năm sau ngày Phật nhập diệt mà lại kể ra một danh sách rất dài tên của các đệ tử của Phật tham dự buổi thuyết pháp hôm đó một cách rành mạch như chuyện mới xảy ra hôm qua; (b) Sự tưởng tượng ấy phản ảnh một tâm địa hướng vọng sự xa hoa, hào nhoáng, kém học thức của người viết kinh khi mô tả cảnh trên Niết Bàn đầy dẫy vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mă năo, châu báu ê hề khắp nơi;  (c) "…..đến giờ ăn liền về bổn quốc ăn cơm xong th́ đi kinh hành" : trong cơi giới Cực Lạc mà cũng c̣n có chuyện "về nhà ăn cơm" nữa! Điều này cho ta thấy cái sở học thấp kém của người viết kinh này ra sao rồi.

 

Đọc lại kinh A Di Đà bản dịch ra Việt Ngữ theo link dưới đây th́ rơ: http://phapgioi.com/hukhong/index.php/nghi-thuc-tung-niem-pdf/234-a-di-da-kinh-nghia-viet

600 năm sau sao mà c̣n nhớ rành mạch từng tiểu tiết cho một bài giảng dài mấy chục trang giấy như vậy th́ làm sao che đậy được sự bịa đặt.

 

(10)  500 năm sau ngày Phật Thích Ca nhập diệt, Phật giáo mới được truyền bá vào Trung Hoa. Rồi 100 năm sau đó kinh A Di Đà và Phật A Di Đà mới được một Tổ Sư Trung Hoa "sáng chế". Rồi theo thời gian, các Tổ Trung Hoa "sáng chế" thêm “Phật Di Lặc”, "Lưu Ly Quan Vương Phật", "Quán Thế Âm Bồ Tát" cùng rất nhiều vị Bồ Tát khác và dùng làm nền tảng cho Tịnh Độ Tông sau này cùng với việc sáng tạo ra nhiều hệ thống triết lư đi quá xa hoặc trái ngược lại so với lời Phật dạy có ghi trong các kinh điển Nguyên Thủy (Nam Tông) (tham khảo từ các sách Phật Giáo theo khuynh hướng Nam Tông, Phật Giáo Nguyên Thủy).  Thế th́ có đến hàng hàng trăm Tổ Sư Trung Hoa theo thời gian tha hồ mà đưa ra những luận thuyết theo suy tư riêng của ḿnh rồi bảo rằng đó là lời dạy của Phật Thích Ca.

 

(11) C̣n nữa những chuyện như đệ tử của Phật Thích Ca là  Mục Kiền Liên hóa thần thông đi vào địa ngục, phá cửa địa ngục để giải thoát cho mẹ (bà Thanh Đề) và các linh hồn đang chịu h́nh phạt thoát ra khỏi địa ngục trong truyện Mục Liên Thanh Đề của kinh Vu Lan do người Trung Hoa sáng tạo cho ḥa đồng với đạo hiếu của Khổng Giáo, đă thổi phồng thêm nét hoang đường của Đạo Phật như thể trong "Phong Thần Diễn Nghĩa" của Hứa Trọng Lâm.

Điểm mạnh vượt trội của Đạo Phật so với các tôn giáo khác là ở chỗ nhân sinh quan và vũ trụ quan của Đạo Phật gần gũi với khoa học thực nghiệm ngày nay. Nhưng những bịa đặt hoang đường đó th́ lại giống như ở nhiều tôn giáo khác, đă làm tổn hại cái uy thế vượt trội của Phật Giáo dưới lăng kính khoa học.

 

Kết luận:  Những điều trên cho ta thấy Kinh A Di Đà và pháp niệm Phật A Di Đà lúc lâm chung để văng sanh cực lạc là do người đời sau (người Trung Hoa, 600 năm sau ngày Phật Thích Ca nhập diệt) bịa đặt ra và bảo rằng ấy là lời nói của Đức Phật Thích Ca trong lần thuyết pháp tại vườn Cô Độc.

Làm điều thiện hoặc làm điều ác trong kiếp này sẽ quyết định thân phận của mỗi người trong kiếp sau theo lẽ Nhân Quả, Luân Hồi. Chứ chẳng có ai "tiếp dẫn" và đưa ta vào "Tây Phương Cực Lạc" một cách dễ dàng như vậy.

 

 

  


  

CD LABELS - CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN (không in tựa và logo của LP) - Trang 39

(Bấm chuột trái coi h́nh lớn, sau đó bấm chuột mặt hạ tải nhăn với chất lượng cao-600dpi)

!Spring_2015(2)_001  !Spring_2015(2)_002  !Spring_2015(2)_003  !Spring_2015(2)_004  !Spring_2015(2)_005 

!Spring_2015(2)_006  !Spring_2015(2)_007  !Spring_2015(2)_008  !Spring_2015(2)_009  !Spring_2015(2)_010 

!Spring_2015(2)_011  !Spring_2015(2)_012  !Spring_2015(2)_013  !Spring_2015(2)_014  !Spring_2015(2)_015 

!Spring_2015(2)_016  !Spring_2015(2)_017  !Spring_2015(2)_018  !Spring_2015(2)_019  !Spring_2015(2)_020 

!Spring_2015(2)_021  !Spring_2015(2)_022  !Spring_2015(2)_023  !Spring_2015(2)_024  !Spring_2015(2)_025 

!Spring_2015(2)_026  !Spring_2015(2)_027  !Spring_2015(2)_028  !Spring_2015(2)_029  !Spring_2015(2)_030 

!Spring_2015(2)_031  !Spring_2015(2)_032  !Spring_2015(2)_033  !Spring_2015(2)_034  !Spring_2015(2)_035 

!Spring_2015(2)_036  !Spring_2015(2)_037  !Spring_2015(2)_038  !Spring_2015(2)_039  !Spring_2015(2)_040 

!Spring_2015(2)_041  !Spring_2015(2)_042  !Spring_2015(2)_043  !Spring_2015(2)_044  !Spring_2015(2)_045 

!Spring_2015(2)_046  !Spring_2015(2)_047  !Spring_2015(2)_048  !Spring_2015(2)_049  !Spring_2015(2)_050

Download những nhăn đă được thiết kế

 


TỬ CẤM THÀNH - Một công tŕnh kiến trúc của người VN nhưng bị Trung Quốc che giấu,

TỬ CẤM THÀNH - YouTube - Đài truyền h́nh  ZDF Dokukanal (Germany) thực hiện

KINH ĐẠI THỪA KHÔNG DO PHẬT THUYẾT- HT Thông Lạc,

T̀M VỀ CHÁNH PHÁP (Video - YouTube) - HT Từ Thông,

T̀M VỀ CHÁNH PHÁP (DVD dài 10 giờ 25, links để hạ tải) - HT Từ Thông, TT Nhật Từ, ĐĐ Phước Tiến

TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT ĐỂ PHỤNG SỰ NHÂN SINH. (Video) - TT Thích Nhật Từ

TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT ĐỂ PHỤNG SỰ NHÂN SINH. Quan đim của Lotus Productions

ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN - ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT (Video) - TT Thích Nhật Từ

NGỤY KINH LÀ SỰ THẬT NHƯNG BI CHE DẤU - Đức Chính

SAU HƠN 500 NĂM KỂ TỪ KHI PHẬT NHẬP DIỆT, PG ĐẠI THỪA MỚI XUẤT HIỆN - Nguyễn Trung Hiếu

KINH NGỤY TẠO - Tiến sĩ KYOTO TOKUNO

KINH NGỤY TẠO– Pháp Tịnh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

TRANG CHÍNH