KPC1.gif - 107.3 K

Xem KINH PHÁP CÚ – Disc 1

 

Xem KINH PHÁP CÚ - Disc 2

 

Xem KINH PHÁP CÚ - Disc 3

 

Xem KINH PHÁP CÚ - Disc 4

 

Xem KINH PHÁP CÚ - Disc 5

 

Xem KINH PHÁP CÚ - Disc 6

 

Xem KINH PHÁP CÚ - Disc 7

 

                  GHI CHÚ: Đây là compress (nén) DVD, sau khi download tất cả 51 files, quý vị

cần download phần mềm http://www.megaupload.com/?d=OZQ1FJSC  để ghép thành 1 ISO file.

Sau đó, quý vị dùng NERO, ROXIO, ASHAMPOO . . . đốt thành  DVD

(nhớ chọn burn a DVD from a Disc Image)

Muốn download nhanh, quý vị cũng nên cài phần mềm Mega Manager vào máy http://www.megaupload.com/manager/vn/

và muốn download nhiều files liên tục, không phải chờ xong file này mới đến file kế.

Quý vị nên mở một chương mục với Megaupload với giá $14.99/2 tháng, khi đã có chương mục này, quý vị có thể chọn tất cả 51 files (lấy luôn số thứ tự trước mỗi file)

mà không cần phải chờ cho xong từng file một.

 

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD BẰNG MEGA MANAGER:

 

Mega_001.jpg - 99.3 K
Mega_002.jpg - 62.2 K
Mega_003.jpg - 118.5 K

 

 

 

Nếu quý vị không có phương tiện hoặc gặp khó khăn khi  download,

xin email địa chỉ cho chúng tôi:

lotus.productions@gmail.com

chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị DVD này

 

DVD này gồm 7 thời pháp, dài 10 giờ, 32 phút

Bấm chuột trái vào những links dưới đây để download

1.     http://www.megaupload.com/?d=IC7LGRSX

2.     http://www.megaupload.com/?d=PLINVZEE

3.     http://www.megaupload.com/?d=9VM7LQI3

4.     http://www.megaupload.com/?d=CTJ0O31K

5.     http://www.megaupload.com/?d=HEXPDN1Q

6.     http://www.megaupload.com/?d=8JO0ZHAQ

7.     http://www.megaupload.com/?d=1KQNNMX9

8.     http://www.megaupload.com/?d=CQZ8ZSL1

9.     http://www.megaupload.com/?d=KDI93IA0

10. http://www.megaupload.com/?d=3VFJCPDZ

11. http://www.megaupload.com/?d=N4XDIZNS

12. http://www.megaupload.com/?d=SIPLLI1C

13. http://www.megaupload.com/?d=HH9FU3NM

14. http://www.megaupload.com/?d=IWEMHHN7

15. http://www.megaupload.com/?d=NFOOCCVB

16. http://www.megaupload.com/?d=TTMQA51W

17. http://www.megaupload.com/?d=I8C7A3Y9

18. http://www.megaupload.com/?d=2KPIFZTC

19. http://www.megaupload.com/?d=GG2XUDO0

20. http://www.megaupload.com/?d=7VJA6TSQ

21. http://www.megaupload.com/?d=0GK1WJRF

22. http://www.megaupload.com/?d=PE79DA13

23. http://www.megaupload.com/?d=RNEQ4ZT7

24. http://www.megaupload.com/?d=WDA7Z4SQ

25. http://www.megaupload.com/?d=AFF29LMP

26. http://www.megaupload.com/?d=O1SDXUHY

27. http://www.megaupload.com/?d=ESM8KGSY

28. http://www.megaupload.com/?d=J3AV5Y36

29. http://www.megaupload.com/?d=8K4GZ98Z

30. http://www.megaupload.com/?d=K87ZW7SF

31. http://www.megaupload.com/?d=6Z1F964T

32. http://www.megaupload.com/?d=LYHKEGTP

33. http://www.megaupload.com/?d=VANLTDM9

34. http://www.megaupload.com/?d=Z2CA1FZQ

35. http://www.megaupload.com/?d=BDLQ20OW

36. http://www.megaupload.com/?d=4OOG7BOX

37. http://www.megaupload.com/?d=N5V4E844

38. http://www.megaupload.com/?d=D1ZFQM84

39. http://www.megaupload.com/?d=N50993C1

40. http://www.megaupload.com/?d=GCL6DVLG

41. http://www.megaupload.com/?d=FMKZAS3K

42. http://www.megaupload.com/?d=NO1LI2RB

43. http://www.megaupload.com/?d=BU4KA108

44. http://www.megaupload.com/?d=04X8U8GA

45. http://www.megaupload.com/?d=E4XT9EJQ

46. http://www.megaupload.com/?d=Z8O5FA8I

47. http://www.megaupload.com/?d=EKCP2JEE

48. http://www.megaupload.com/?d=4GK1J64F

49. http://www.megaupload.com/?d=WPADXOIL

50. http://www.megaupload.com/?d=G1DC1PNH

       51.http://www.megaupload.com/?d=B1THFHCI

 

Xin quý vị thông báo cho chúng tôi nếu gặp những link không còn hiệu lực.

bullets08.gif - 0.2 KTrang download

bullets08.gif - 0.2 KÐọc danh sách những băng do Lotus Productions phát hành
bullets08.gif - 0.2 KTrang chính