NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa quý Ðạo hữu,

LOTUS PRODUCTIONS xin trân trọng giới thiệu đến quý ÐH bộ băng:

38 PHÁP HẠNH PHÚC do Pháp Sư Pháp Trí thuyết giảng

Chúng tôi xin chân thành tri ân PS Pháp Trí, HT Thích Trí Hòa, gia đình của quý ÐH Mai Viết Xuân, Lê Thị Rạng, Bình Anson, Lê Thành Nhơn, Huỳnh Sơn, Ðỗ Hoa, Hạnh Phúc, Nguyễn Công Bằng và nhà thuốc tây Trung Tín  đã trợ duyên chứng tôi trong việc thực hiện và phát hành miển phí bộ băng này dưới dạng MP3-CD.

Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho công trình xiển dương Phật Pháp được mãi trường tồn, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới. Ðuốc Từ Bi của Ðức Phật sẽ luôn chiếu toả , làm tan đi những mê mờ của bóng đêm nghiệp chướng, ngươi người được thấm nhuần chánh pháp, tâm Bồ Ðề kiên cố, Phật quả chóng viên thành.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

LOTUS PRODUCTIONS

 

38_PHP_CD_Nhan.gif - 83.4 K  38_PHP_CD_Bia.jpg - 194.1 K

 

*Thành thật cáo lỗi cùng quý Ðạo hữu đã gặp trở ngại khi download Tape-1a.

Chúng tôi đã thay thế bằng 1 file khácLP (10/12/2003)


|| Tape-1a || Tape-1b ||Tape-2a ||Tape-2b ||Tape-3a ||Tape-3b ||Tape-4a ||Tape-4b ||Tape-5a ||Tape-5b

 

||Tape-6a ||Tape-6b ||Tape-7a ||Tape-7b ||Tape-8a ||Tape-8b ||Tape-9a ||Tape-9b ||Tape-10a ||Tape-10b

||Tape-11a ||Tape-11b ||Tape-12a ||Tape-12b ||Tape-13a ||Tape-13b ||Tape-14a ||Tape-14b ||Tape-15a ||Tape-15b

||Tape-16a ||Tape-16b ||Tape-17a ||Tape-17b ||Tape-18a ||Tape-18b ||Tape-19a ||Tape-19b ||Tape-20a ||Tape-20b

||Tape-21a ||Tape-21b

* XIN QUÝ ÐẠO HỮU HOAN HỶ THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI  (lotus@lotuspro.net)

NẾU CÓ VẤN ÐỀ BẤT CỨ FILE NÀO ÐỂ CHÚNG TÔI  KỊP THỜI ÐIỀU CHỈNH LẠI

 

 

38_PHP_Bia.jpg - 120.7 K

38_PHP_nhan.jpg - 255.1 K

 

 

bullets08.gif - 0.2 KTrang download

bullets08.gif - 0.2 KNghe những băng và MP3-CD cũ
bullets08.gif - 0.2 KÐọc danh sách những băng do Lotus Productions phát hành
bullets08.gif - 0.2 KTrang chính